skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОД.

План капиталних улагања у периоду 2018-2020. година је инструмент инплементације Интегрисане стратегије развоја општине Станари за период 2018-2027. година и обухвата реализацију укупно 19.490.000 КМ инвестиција у циљу остваривања секторских и стратешких циљева. У овом Плану капиталних улагања акценат је, прије свега, на побољшању и изградњи инфраструктуре, побољшању привредног амбијента, побољшању друштвеног станадарда и заштити и одржавању животне средине.

План капиталних улагања општине Станари у периоду 2018-2020. година

Back To Top