skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Дјелатности заједничке комуналне потрошње, утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

  • чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
  • одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
  • одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
  • одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
  • јавна расвјета у насељеним мјестима и
  • дјелатност зоохигијене.

Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа, са обавезом да се задовоље потребе грађана-корисника услуга.

Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. год.

Back To Top