skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA GARANTNIM FONDOM REPUBLIKE SRPSKE

Načelnik opštine, gospodin Dušan Panić i direktor Garantnog fonda Republike Srpske, gospodin Radivoja Krčmar, potpisali su danas Protokol o saradnji kojim se definišu područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika Protokola.

Navedenim dokumentom predviđena je koordinacija aktivnosti radi ostvarivanja definisanih ciljeva, kao što je podrška provođenju mjera za unapređenje poljoprivredne i industrijske proizvodnje, podrška razvoju raznih oblika turizma na području opštine, podrška programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica, podrška realizaciji strateških projekata i programa razvoja opštine u skladu sa Integrisanom strategijom lokalnog razvoja za period 2017 – 2027. godine i drugih ciljeva, definisanih u navedenom dokumentu.

Garantni fond osnovan je radi ostvarivanja opšteg interesa koji je izražen u pružanju podrške razvoju preduzetništva, kroz olakšanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

Back To Top