skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПРАВИЛНИК О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Овим Правилником у Општинској управи Станари прописују се правила и процедуре за примјену основних принципа Закона о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, број: 49/06, 76/11 и 89/11), обрада личних података у Општинској управи, поступак давања личних података кориснику и пренос података у иностранство, начин и поступак вођења евиденција прописаних Законом, те доношења Плана безбједности података у Општинској управи.

Правилник о о провођењу Закона о заштити личних података у Општинској управи Станари

22.02.2018. год.

Евиденција о личним подацима датим на кориштење и сврси за коју су лични подаци дати

Образац 1

Евиденција о о одбијеним захтјевима

Образац 2

Back To Top