skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Ovim Pravilnikom u Opštinskoj upravi Stanari propisuju se pravila i procedure za primjenu osnovnih principa Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11), obrada ličnih podataka u Opštinskoj upravi, postupak davanja ličnih podataka korisniku i prenos podataka u inostranstvo, način i postupak vođenja evidencija propisanih Zakonom, te donošenja Plana bezbjednosti podataka u Opštinskoj upravi.

Pravilnik o o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Opštinskoj upravi Stanari

22.02.2018. god.

Evidencija o ličnim podacima datim na korištenje i svrsi za koju su lični podaci dati

Obrazac 1

Evidencija o o odbijenim zahtjevima

Obrazac 2

Back To Top