skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

PREDSTAVNICI OPŠTINE U RADNOJ POSJETI VLASNIKU PERADARSKE FARME

Dana 23.05.2018. godine, na poziv vlasnika peradarske farme, Slobodana Đekića iz Raškovaca, predstavnici Odjeljenja za privredu i finansije, Odsjeka za privredu, poljoprivredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, boravili su u radnoj posjeti ovoj modernoj farmi za uzgoj brojlera.

Farma sa dvije etaže, kapaciteta 12000 brojlera u turnusu po etaži, izgrađena je vlastitim sredstvima ovog vrijednog poljoprivrednog proizvođača. Opremljena je savremenom opremom za automatsku ishranu brojlera, održavanje optimalne temperature i vlažnosti prostora za uzgoj, te svim pratećim instalacijama i opremom koje zadovoljavaju visoke zahtjeve i standarde za ovakvu vrstu i obim proizvodnje.

Budući da se poljoprivredni proizvođači neminovno susreću sa različitim vrstama problema, tako su i predstavnici Odjeljenja upoznati sa izvjesnim poteškoćama sa kojima se susreće i naš uzgajivač brojlera. Kao osnovni problem navedena je djelimično nepovoljna putna komunikacija, koja je posebno naglašena u zimskim uslovima.

S tim u vezi, razmatrane su mogućnosti za prevazilaženje ovog problema kroz spremnost nadležne opštinske službe, u čijoj je nadležnosti održavanje putne mreže, da se lokalni i nekategorisani putevi koji vode do ove farme, pojačanim nadzorom, posebno u zimskom periodu, održavaju u stalnoj i optimalnoj prohodnosti.

Back To Top