skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Reciklažno dvorište

Trenutno je u izradi tehnička dokumentacija i izrada glavnog projekta za izgranju reciklažnog dvorišta na području opštine Stanari, čija se izgradnja planira tokom 2018. godine. Puštanjem u pogon, reciklažno dvorište dovešće do smanjenja divljih deponija, te boljeg stanja životne sredine na teritoriji opštine.

Ekološka dozvola-reciklažno dvorište

Back To Top