skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

САОПШТЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

У складу са дефинисаним политикама владајуће коалиције, Општина Станари је предузела низ активности на екпропријацији земљишта с циљем изградње јавних објеката од посебног значаја, као што је зграда ЈЗУ Дом здравља, зграда административног центра, Центар за социјални рад, Народна библиотека, као и помоћних техничких објеката у ужем центру Станара.

С тим у вези, Општина Станари припремила је сву неопходну документацију и исту доставила Правобранилаштву Републике Српске, као и Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.

У сарадњи са Владом Републике Српске, утврђен је јавни интерес за изградњу поменутих објеката, као и помоћних техничких објеката. На сједници Владе Републике Српске донесена је одлука којом се утврђује да је од општег интереса изградња друштвених и инфраструктурних објеката те да се у ту сврху може извршити потпуна експропријација непокретности означених у овој одлуци.

Општина Станари ће изградњом ових објеката обезбиједити рационалније функционисање Општинске управе и њених органа и квалитетнији и виши ниво услуга за грађане локалне заједнице у остваривању њихових права и интереса из свих области у оквиру јединице локалне самоуправе, а нарочито из области социјалне и здравствене заштите.

Битно је истаћи да је Општина Станари већ обезбиједила у Буџету за 2022. годину средства ради надокнаде власницима земљишта и објеката који ће бити предмет ескпропријације. Општина је, у сарадњи са Владом Републике Српске већ остварила и бесповратна новчана средства у износу од 300.000,00 КМ ради завршетка радова на Пословној зони „Термоелектрана“ и стављању исте у фунkцију.

Слична подршка Владе се очекује и у реализацији пројеката изградње објеката у ужем центру Станара.

Back To Top