skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Саопштење Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 45. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) на сједници Општинског штаба за ванредне ситуације која је одржана дана 13.03.2020. године донесене су следеће:

ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ

 1. Спроводити појачану кампању информисања грађана путем дистибуције плаката и летака по мјесним заједницама, установама и продавницама, као и путем медија.
  Носилац активности: Цивилна заштита
 2. Предузети појачане превентивне мјере хигијене и упознати грађане са тим мјерама.
  Носилац активности: ЈЗУ Дом здравља и Цивилна заштита
 3. Предузети појачане мјере дезинфекције на јавним мјестима, те одвожњу комуналног отпада.
  Носилац активности: ЈКП „Екосфера“, ЈЗУ Дом здравља и комуналана полиција.
 4. Забрана одржавања свим манифестација и већих скупова.
  Носилац активности: Полиција и комунална полиција
 5. Дом здравља: Одржати капацитет у људским и материјалним ресурсима. Сагледати потребе за набавком неопходне опреме, као и потребе у виду људских потенцијала-медицинског особља.
  Носилац активности: ЈЗУ Дом здравља
 6. Координацију са Републичким штабом за ванредне ситуације врши начелник Општине.
 7. Одјељење за привреду и финансије треба одржавати контакте са привредницима и Министарством око снабдијевања тржишта робом широке потрошње ради увида у цјелокупну ситуацију.
  Носилац активности: Одјељење за привреду и финансије
Back To Top