skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Saopštenje Štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17) na sjednici Opštinskog štaba za vanredne situacije koja je održana dana 13.03.2020. godine donesene su sledeće:

PREPORUKE I ZAKLJUČCI

 1. Sprovoditi pojačanu kampanju informisanja građana putem distibucije plakata i letaka po mjesnim zajednicama, ustanovama i prodavnicama, kao i putem medija.
  Nosilac aktivnosti: Civilna zaštita
 2. Preduzeti pojačane preventivne mjere higijene i upoznati građane sa tim mjerama.
  Nosilac aktivnosti: JZU Dom zdravlja i Civilna zaštita
 3. Preduzeti pojačane mjere dezinfekcije na javnim mjestima, te odvožnju komunalnog otpada.
  Nosilac aktivnosti: JKP „Ekosfera“, JZU Dom zdravlja i komunalana policija.
 4. Zabrana održavanja svim manifestacija i većih skupova.
  Nosilac aktivnosti: Policija i komunalna policija
 5. Dom zdravlja: Održati kapacitet u ljudskim i materijalnim resursima. Sagledati potrebe za nabavkom neophodne opreme, kao i potrebe u vidu ljudskih potencijala-medicinskog osoblja.
  Nosilac aktivnosti: JZU Dom zdravlja
 6. Koordinaciju sa Republičkim štabom za vanredne situacije vrši načelnik Opštine.
 7. Odjeljenje za privredu i finansije treba održavati kontakte sa privrednicima i Ministarstvom oko snabdijevanja tržišta robom široke potrošnje radi uvida u cjelokupnu situaciju.
  Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za privredu i finansije
Back To Top