skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SASTANAK SA KOMISIJOM ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OSNIVANJE JAVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA STANARI

Načelnik opštine Stanari, Radojica Ćelić, v.d. direktora Narodne biblioteke Stanari, Dijana Bajić-Bilanović sa saradnicima održali su sastanak sa Komisijom za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnvanje Narodne biblioteke Stanari.

U ime Komisije, imenovane od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, sastanku su prisustvovale Milica Kotur, načelnik Odjeljenja za zaštitu kulturnog nasljeđa, Jelena Joksimović i Mirela Kondić Grabovica, viši stručni saradnici u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

V.d. direktora Dijana Bajić-Bilanović pozdravila je sve prisutne i navela da je jedan od ciljeva razvoja naše lokalne zajednice bogaćenje kulturnih sadržaja u njoj te se u skladu sa tim krenulo u proces osnivanja Narodne biblioteke. Odluka o osnivanju Narodne biblioteke donesena je u maju 2019. godine i tada su pokrenute određene aktivnosti koje su prekinute pojavom pandemije. Posljednjih mjeseci aktivno se radilo na osnivanju: obezbijeđen je odgovarajući fond-preko 14 000 jedinica bibliotečko-informacione građe i izvora namijenjenih za slobodno korišćenje, odgovarajući prostor, telekomunikaciona, računarska i druga oprema, kao i sredstva za kontinuirano obavljanje djelatnosti.

Načelnik opštine Stanari, gospodin Radojica Ćelić zahvalio se Ministarstvu prosvjete i kulture RS na dosadašnjoj saradnji i pomoći koji su pružili našoj lokalnoj zajednici. Naveo je da Opština ima svoj cilj, a to je da se jača kultura i neophodne stručne djelatnosti na području naše lokalne zajednice te da je Opštini jako bitna podrška Ministarstva. Smatra da je prikupljen značajan fond bibliotečke građe koji će se dodatno obogaćivati.

Opština Stanari finansirala je opremanje Biblioteke odgovarajućim fondom bibliotečko-informacione građe, namještajem, kao i telekomunikacionom i računarskom opremom, neophodnom za obavljanje djelatnosti.

Back To Top