skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odbornici

AKTUELNI SAZIV

Skupština opštine Stanari broji 17 odbornika, koji čine mandatni saziv 2020-2024. godine, kako slijedi:

Odbornik je predstavnik građana u Skupštini opštine, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima, utvrđenim u Ustavu, zakonu i Statutu. Odbornik ostvaruje prava i dužnosti, utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine, danom verifikacije mandata i potpisivanjem svečane zakletve.

Osnovno pravo i dužnost odbornika je da prisustvuje sjednicama SO Stanari i radnih tijela Skupštine, čiji je član, i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju. Odbornik ima pravo da učestvuje u sjednicama radnih tijela Skupštine, čiji nije član, bez prava odlučivanja. U ostvarivanju prava i dužnosti, odbornik:

 • pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata, iz nadležnosti Skupštine,
 • pokreće inicijative i daje prijedloge za unaprjeđenje rada Skupštine i radnih rijela,
 • postavlja odbornička pitanja, koja se odnose na rad načelnika opštine i administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija, koje imaju javna ovlaštenja,
 • učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, posredstvom zbora građana, odnosno drugih skupova, na koje je pozvan ili na koje ga uputi Skupština,
 • redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
 • upoznaje se sa zakonskim i drugim propisima, a posebno sa opštim aktima koje donosi Skupština, edukuje se i usavršava u cilju kvalitetnog obavljanja odborničke funkcije,
 • ulaže amandmane na prijedloge akata,
 • promoviše etičke principe i standarde svog ponašanja, sa obavezom pridržavanja Kodeksa,
 • izvršava i druge zadatke, koje mu, u okviru svog djelovanja povjeri Skupština ili radno tijelo, čiji je član.

Odbornik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima od značaja za vršenje dužnosti, a naročito o:

 • radu Skupštine i njenih radnih tijela,
 • radu načelnika opštine i opštinske uprave,
 • sprovođenju politike, koju je utvrdila Skupština
 • izvršavanju propisa.

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

Damir Kerić

Damir Kerić rođen 31.12.1982. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani informatičar. Oženjen, otac dvoje djece. Stalno nastanjen u Stanarima.

Zdravko Jotić

Rođen 02.06.1989. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Nastanjen u Cerovici.

Mladen Šljivić

Mladen Šljivić, rođen 25.10.1991. godine u Doboju, nastanjen u Stanarima. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Oženjen, otac jednog djeteta.

Slađan Bogdanović

Bogdanović Slađan, rođen 21.09.1980. godine. Po zanimanju diplomirani inženjer poljoprivrede. Oženjen, otac jednog djeteta.

Ujedinjena Srpska

Željka Damjanović

Željka Damjanović, rođena 11.06.1976. godine u Prnjavoru. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na Odsjeku za srpski jezik i književnost. Udata, majka jedne djevojčice. Nastanjena u Stanarima.

Nebojša Kajganić

Nebojša Kajganić, rođen 02.08.1982. godine u Stanarima. Po zanimanju je medecinski tehničar. Oženjen, otac dvoje djece.

Sladoje Jerinić

Sladoje Jerinić, rođen 30.07.1955. godine u Raškovcima. Nastanjen u Raškovcima. Oženjen.

Branislav Bjeličić

Branislav Bjeličić, rođen 25.02.1980. godine u Doboju. Po zanimanju tehničar elektroenergetike. Nastanjen u Ostružnji Gornjoj. Otac jednog djeteta.

Gostimir Vukajlović

Rođen 26.07.1975. godine. Nastanjen u Brestovu.

Srpska demokratska stranka - SDS

Siniša Brković

Siniša Brković, nastanjen u Brestovu. Oženjen, otac dva djeteta.

Dragan Lazić

Dragan Lazić, rođen 23.10.1974 u Cvrtkovcima. Nastanjen u Cvrtkovcima. Po zanimanju vozač motornih vozila. Oženjen, otac dva djeteta.

Socijalistička partija – SP

Darko Kršić

Darko Kršić, rođen 01.03.1988. godine u Rijeci. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Oženjen, otac jednog djeteta.

Denis Stevanović

Denis Stevanović, rođen 18.01.1989. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Nastanjen u Ostružnji Donjoj. Oženjen, otac tri djeteta.

Milenko Pejčić

Milenko Pejčić. Rođen 23.08.1995. godine. Po zanimanju tehničar željezničkog saobraćaja. Zaposlen u EFT rudnik i termoelektrana Stanari, na poziciji vatrogasac-spasilac. Nastanjen u Ostružnji Gornjoj.

Siniša Marić

Siniša Marić rođen 16.11.1989. godine u Doboju. Nastanjen u Cvrtkovcima. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Zaposlen u privatnom sektoru.

Demokratski Narodni Savez – DNS

Nedeljko Đekić

Rođen 16.04.1972. godine u Radnji Donjoj. Po zanimanju je diplomirani ekonomista poslovne ekonomije. Nastanjen u Radnji Donjoj.

Nezavisni kandidat

Mihajlo Gavrić

Mihajlo Gavrić, rođen 27.09.1971. godine u Zemunu. Po zanimanju diplomirani inženjer poljoprivrede. Nastanjen u Stanarima. Oženjen, otac dva djeteta.
Read more
Back To Top