skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odbornici

AKTUELNI SAZIV

Skupština opštine Stanari broji 17 odbornika, koji čine mandatni saziv 2020-2024. godine, kako slijedi:

Odbornik je predstavnik građana u Skupštini opštine, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima, utvrđenim u Ustavu, zakonu i Statutu. Odbornik ostvaruje prava i dužnosti, utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine, danom verifikacije mandata i potpisivanjem svečane zakletve.

Osnovno pravo i dužnost odbornika je da prisustvuje sjednicama SO Stanari i radnih tijela Skupštine, čiji je član, i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju. Odbornik ima pravo da učestvuje u sjednicama radnih tijela Skupštine, čiji nije član, bez prava odlučivanja. U ostvarivanju prava i dužnosti, odbornik:

 • pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata, iz nadležnosti Skupštine,
 • pokreće inicijative i daje prijedloge za unaprjeđenje rada Skupštine i radnih rijela,
 • postavlja odbornička pitanja, koja se odnose na rad načelnika opštine i administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija, koje imaju javna ovlaštenja,
 • učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, posredstvom zbora građana, odnosno drugih skupova, na koje je pozvan ili na koje ga uputi Skupština,
 • redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
 • upoznaje se sa zakonskim i drugim propisima, a posebno sa opštim aktima koje donosi Skupština, edukuje se i usavršava u cilju kvalitetnog obavljanja odborničke funkcije,
 • ulaže amandmane na prijedloge akata,
 • promoviše etičke principe i standarde svog ponašanja, sa obavezom pridržavanja Kodeksa,
 • izvršava i druge zadatke, koje mu, u okviru svog djelovanja povjeri Skupština ili radno tijelo, čiji je član.

Odbornik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima od značaja za vršenje dužnosti, a naročito o:

 • radu Skupštine i njenih radnih tijela,
 • radu načelnika opštine i opštinske uprave,
 • sprovođenju politike, koju je utvrdila Skupština
 • izvršavanju propisa.

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

Damir Kerić

Damir Kerić rođen 31.12.1982. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani informatičar. Oženjen, otac dvoje djece. Stalno nastanjen u Stanarima.

Nedeljko Đekić

Rođen 16.04.1972. godine u Radnji Donjoj. Po zanimanju je diplomirani ekonomista poslovne ekonomije. Nastanjen u Radnji Donjoj.

Zdravko Jotić

Rođen 02.06.1989. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Nastanjen u Cerovici.

Mladen Šljivić

Mladen Šljivić, rođen 25.10.1991. godine u Doboju, nastanjen u Stanarima. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Oženjen, otac jednog djeteta.

Siniša Marić

Siniša Marić rođen 16.11.1989. godine u Doboju. Nastanjen u Cvrtkovcima. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Zaposlen u privatnom sektoru.

Slađan Bogdanović

Bogdanović Slađan, rođen 21.09.1980. godine. Po zanimanju diplomirani inženjer poljoprivrede. Oženjen, otac jednog djeteta.

Gostimir Vukajlović

Rođen 26.07.1975. godine. Nastanjen u Brestovu.

Ujedinjena Srpska

Željka Damjanović

Željka Damjanović, rođena 11.06.1976. godine u Prnjavoru. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na Odsjeku za srpski jezik i književnost. Udata, majka jedne djevojčice. Nastanjena u Stanarima.

Nebojša Kajganić

Nebojša Kajganić, rođen 02.08.1982. godine u Stanarima. Po zanimanju je medecinski tehničar. Oženjen, otac dvoje djece.

Sladoje Jerinić

Sladoje Jerinić, rođen 30.07.1955. godine u Raškovcima. Nastanjen u Raškovcima. Oženjen.

Branislav Bjeličić

Branislav Bjeličić, rođen 25.02.1980. godine u Doboju. Po zanimanju tehničar elektroenergetike. Nastanjen u Ostružnji Gornjoj. Otac jednog djeteta.

Srpska demokratska stranka - SDS

Siniša Brković

Siniša Brković, nastanjen u Brestovu. Oženjen, otac dva djeteta.

Dragan Lazić

Dragan Lazić, rođen 23.10.1974 u Cvrtkovcima. Nastanjen u Cvrtkovcima. Po zanimanju vozač motornih vozila. Oženjen, otac dva djeteta.

Socijalistička partija – SP

Denis Stevanović

Denis Stevanović, rođen 18.01.1989. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani inženjer saobraćaja. Nastanjen u Ostružnji Donjoj. Oženjen, otac dva djeteta.

Milenko Pejčić

Milenko Pejčić. Rođen 23.08.1995. godine. Po zanimanju tehničar željezničkog saobraćaja. Zaposlen u EFT rudnik i termoelektrana Stanari, na poziciji vatrogasac-spasilac. Nastanjen u Ostružnji Gornjoj.

Demokratski Narodni Savez – DNS

Mihajlo Gavrić

Mihajlo Gavrić, rođen 27.09.1971. godine u Zemunu. Po zanimanju diplomirani inženjer poljoprivrede. Nastanjen u Stanarima. Oženjen, otac dva djeteta.
Back To Top