skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odbornici

AKTUELNI SAZIV

Skupština opštine Stanari broji 17 odbornika, koji čine mandatni saziv 2016-2020. godine, kako slijedi:

Odbornik je predstavnik građana u Skupštini opštine, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima, utvrđenim u Ustavu, zakonu i Statutu. Odbornik ostvaruje prava i dužnosti, utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine, danom verifikacije mandata i potpisivanjem svečane zakletve.

Osnovno pravo i dužnost odbornika je da prisustvuje sjednicama SO Stanari i radnih tijela Skupštine, čiji je član, i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju. Odbornik ima pravo da učestvuje u sjednicama radnih tijela Skupštine, čiji nije član, bez prava odlučivanja. U ostvarivanju prava i dužnosti, odbornik:

 • pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata, iz nadležnosti Skupštine,
 • pokreće inicijative i daje prijedloge za unaprjeđenje rada Skupštine i radnih rijela,
 • postavlja odbornička pitanja, koja se odnose na rad načelnika opštine i administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija, koje imaju javna ovlaštenja,
 • učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, posredstvom zbora građana, odnosno drugih skupova, na koje je pozvan ili na koje ga uputi Skupština,
 • redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
 • upoznaje se sa zakonskim i drugim propisima, a posebno sa opštim aktima koje donosi Skupština, edukuje se i usavršava u cilju kvalitetnog obavljanja odborničke funkcije,
 • ulaže amandmane na prijedloge akata,
 • promoviše etičke principe i standarde svog ponašanja, sa obavezom pridržavanja Kodeksa,
 • izvršava i druge zadatke, koje mu, u okviru svog djelovanja povjeri Skupština ili radno tijelo, čiji je član.

Odbornik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima od značaja za vršenje dužnosti, a naročito o:

 • radu Skupštine i njenih radnih tijela,
 • radu načelnika opštine i opštinske uprave,
 • sprovođenju politike, koju je utvrdila Skupština
 • izvršavanju propisa.

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

Ostoja Stevanović

Rođen je 29.04.1962. u Ostružnji Donjoj. Po zanimanju je diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta. Nastanjen u Ostružnji Donjoj.

Damir Kerić

Rođen 31.12.1982. godine. Završio srednju Saobraćajnu i elektro školu u Doboju. Po zanimanju je diplomirani informatičar. Nastanjen u Stanarima.

Zdravko Jotić

Rođen 02.06.1989. godine u Doboju. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Nastanjen u Cerovici.

Vlado Cvijanović

Rođen 10.01.1965. godine u Cerovici. Po zanimanju je samostalni preduzetnik. Nastanjen u Cerovici.

Željka Damjanović

Rođena 11.06.1976. godine u Doboju. Po zanimanju je profesor srpskog jezika i književnosti. Nastanjena u Stanarima.

Gostimir Vukajlović

Rođen 26.07.1975. godine. Nastanjen u Brestovu.

Nedeljko Đekić

Rođen 16.04.1972. godine u Radnji Donjoj. Po zanimanju je diplomirani ekonomista poslovne ekonomije. Nastanjen u Radnji Donjoj.

Andrea Bogdanić

Rođena 29.11.1987. godine u Doboju. Po zanimanju je doktor stomatologije. Nastanjena u Raškovcima.

Sretenka Račić

Rođena 20.03.1965. godine. Po zanimanju je doktor specijalista porodične medicine. Nastanjena u Ostružnji Donjoj.

Srpska demokratska stranka - SDS

Željko Bajić

Rođen 15.06.1974. godine u Doboju. Po zanimanju tehničar energetike. Nastanjen u Stanarima.

Dijana Bajić – Bilanović

Rođena 01.08.1984. godine u Rijeci. Po zanimanju je diplomirani geograf-demograf. Nastanjena u Dragalovcima.

Slaviša Maksimović

Rođen 29.09.1987. godine u Doboju. Po zanimanju je magistar fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Nastanjen u Stanarima.

Socijalistička partija – SP

Boris Šljivić

Rođen 19.02.1991. godine u Doboju. Po zanimanju je profesor razredne nastave. Nastanjen u Stanarima.

Igor Ristić

Rođen 04.09.1995. godine u Doboju. Nastanjen u Ostružnji Donjoj. Student.

Partija demokratskog progresa – PDP

Dragomir Vidović

Rođen 27.07.1967. godine u Ostružnji Donjoj. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Nastanjen u Ostružnji Donjoj.

Nezavisni odbornici

Saša Djukić

Rođen je 01.03.1982. godine u Ptuju, Republika Slovenija. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Nastanjen u Stanarima.

Boško Prelić

Rođen 13.11.1967. godine. Po zanimanju diplomirani inžinjer saobraćaja. Nastanjen u Stanarima.
Back To Top