skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одборници

АКТУЕЛНИ САЗИВ

Скупштинa општине Станари броји 17 одборника, који чине мандатни сазив 2016-2020. године, како слиједи:

Одборник је представник грађана у Скупштини општине, изабран непосредним и тајним гласањем, са мандатом, правима и дужностима, утврђеним у Уставу, закону и Статуту. Одборник остварује права и дужности, утврђене законом, Статутом и Пословником Скупштине општине, даном верификације мандата и потписивањем свечане заклетве.

Основно право и дужност одборника је да присуствује сједницама СО Станари и радних тијела Скупштине, чији је члан, и учествује у њиховом раду и одлучивању. Одборник има право да учествује у сједницама радних тијела Скупштине, чији није члан, без права одлучивања. У остваривању права и дужности, одборник:

 • покреће иницијативе за разматрање и рјешавање одређених питања и даје приједлоге за доношење аката, из надлежности Скупштине,
 • покреће иницијативе и даје приједлоге за унапрјеђење рада Скупштине и радних ријела,
 • поставља одборничка питања, која се односе на рад начелника општине и административне службе у извршавању закона, других прописа и општих аката Скупштине, као и на рад институција, које имају јавна овлаштења,
 • учествује у обавјештавању грађана и њихових организација и заједница о питањима о којима се одлучује у Скупштини, посредством збора грађана, односно других скупова, на које је позван или на које га упути Скупштина,
 • редовно и благовремено прима информације о свим питањима од значаја за вршење функције,
 • упознаје се са законским и другим прописима, а посебно са општим актима које доноси Скупштина, едукује се и усавршава у циљу квалитетног обављања одборничке функције,
 • улаже амандмане на приједлоге аката,
 • промовише етичке принципе и стандарде свог понашања, са обавезом придржавања Кодекса,
 • извршава и друге задатке, које му, у оквиру свог дјеловања повјери Скупштина или радно тијело, чији је члан.

Одборник има право да буде редовно и благовремено обавијештен о свим питањима од значаја за вршење дужности, а нарочито о:

 • раду Скупштине и њених радних тијела,
 • раду начелника општине и општинске управе,
 • спровођењу политике, коју је утврдила Скупштина
 • извршавању прописа.

Савез независних социјалдемократа - СНСД

Остоја Стевановић

Рођен је 29.04.1962. у Остружњи Доњој. По занимању је дипломирани инжењер производног менаџмента. Настањен у Остружњи Доњој.

Дамир Керић

Рођен 31.12.1982. године. Завршио средњу Саобраћајну и електро школу у Добоју. По занимању је дипломирани информатичар. Настањен у Станарима.

Здравко Јотић

Рођен 02.06.1989. године у Добоју. По занимању дипломирани економиста. Настањен у Церовици.

Владо Цвијановић

Рођен 10.01.1965. године у Церовици. По занимању је самостални предузетник. Настањен у Церовици.

Гостимир Вукајловић

Рођен 26.07.1975. године. Настањен у Брестову.

Недељко Ђекић

Рођен 16.04.1972. године у Радњи Доњој. По занимању је дипломирани економиста пословне економије. Настањен у Радњи Доњој.

Андреа Богданић

Рођена 29.11.1987. године у Добоју. По занимању је доктор стоматологије. Настањена у Рашковцима.

Сретенка Рачић

Рођена 20.03.1965. године. По занимању је доктор специјалиста породичне медицине. Настањена у Остружњи Доњој.

Српска демократска странка - СДС

Жељко Бајић

Рођен 15.06.1974. године у Добоју. По занимању техничар енергетике. Настањен у Станарима.

Дијана Бајић – Билановић

Рођена 01.08.1984. године у Ријеци. По занимању је дипломирани географ-демограф. Настањена у Драгаловцима.

Славиша Максимовић

Рођен 29.09.1987. године у Добоју. По занимању је магистар физичког и здравственог васпитања. Настањен у Станарима.

Социјалистичка партија – СП

Борис Шљивић

Рођен 19.02.1991. године у Добоју. По занимању је професор разредне наставе. Настањен у Станарима.

Игор Ристић

Рођен 04.09.1995. године у Добоју. Настањен у Остружњи Доњој. Студент.

Партија демократског прогреса – ПДП

Драгомир Видовић

Рођен 27.07.1967. године у Остружњи Доњој. По занимању је дипломирани економиста. Настањен у Остружњи Доњој.

Независни одборници

Саша Дјукић

Рођен је 01.03.1982. године у Птују, Република Словенија. По занимању је дипломирани економиста. Настањен у Станарима.

Бошко Прелић

Рођен 13.11.1967. године. По занимању дипломирани инжињер саобраћаја. Настањен у Станарима.

Жељка Дамјановић

Рођена 11.06.1976. године у Добоју. По занимању је професор српског језика и књижевности. Настањена у Станарима.
Back To Top