skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одборници

АКТУЕЛНИ САЗИВ

Скупштинa општине Станари броји 17 одборника, који чине мандатни сазив 2020-2024. године, како слиједи:

Одборник је представник грађана у Скупштини општине, изабран непосредним и тајним гласањем, са мандатом, правима и дужностима, утврђеним у Уставу, закону и Статуту. Одборник остварује права и дужности, утврђене законом, Статутом и Пословником Скупштине општине, даном верификације мандата и потписивањем свечане заклетве.

Основно право и дужност одборника је да присуствује сједницама СО Станари и радних тијела Скупштине, чији је члан, и учествује у њиховом раду и одлучивању. Одборник има право да учествује у сједницама радних тијела Скупштине, чији није члан, без права одлучивања. У остваривању права и дужности, одборник:

 • покреће иницијативе за разматрање и рјешавање одређених питања и даје приједлоге за доношење аката, из надлежности Скупштине,
 • покреће иницијативе и даје приједлоге за унапрјеђење рада Скупштине и радних ријела,
 • поставља одборничка питања, која се односе на рад начелника општине и административне службе у извршавању закона, других прописа и општих аката Скупштине, као и на рад институција, које имају јавна овлаштења,
 • учествује у обавјештавању грађана и њихових организација и заједница о питањима о којима се одлучује у Скупштини, посредством збора грађана, односно других скупова, на које је позван или на које га упути Скупштина,
 • редовно и благовремено прима информације о свим питањима од значаја за вршење функције,
 • упознаје се са законским и другим прописима, а посебно са општим актима које доноси Скупштина, едукује се и усавршава у циљу квалитетног обављања одборничке функције,
 • улаже амандмане на приједлоге аката,
 • промовише етичке принципе и стандарде свог понашања, са обавезом придржавања Кодекса,
 • извршава и друге задатке, које му, у оквиру свог дјеловања повјери Скупштина или радно тијело, чији је члан.

Одборник има право да буде редовно и благовремено обавијештен о свим питањима од значаја за вршење дужности, а нарочито о:

 • раду Скупштине и њених радних тијела,
 • раду начелника општине и општинске управе,
 • спровођењу политике, коју је утврдила Скупштина
 • извршавању прописа.

Савез независних социјалдемократа - СНСД

Дамир Керић

Дамир Керић рођен 31.12.1982. године у Добоју. По занимању дипломирани информатичар. Ожењен, отац двоје дјеце. Стално настањен у Станарима.

Здравко Јотић

Рођен 02.06.1989. године у Добоју. По занимању дипломирани економиста. Настањен у Церовици.

Младен Шљивић

Младен Шљивић, рођен 25.10.1991. године у Добоју, настањен у Станарима. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Ожењен, отац једног дјетета.

Слађан Богдановић

Богдановић Слађан, рођен 21.09.1980. године. По занимању дипломирани инжењер пољопривреде. Ожењен, отац једног дјетета.

Уједињена Српска

Жељка Дамјановић

Жељка Дамјановић, рођена 11.06.1976. године у Прњавору. Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци на Одсјеку за српски језик и књижевност. Удата, мајка једне дјевојчице. Настањена у Станарима.

Небојша Кајганић

Небојша Кајганић, рођен 02.08.1982. године у Станарима. По занимању је медецински техничар. Ожењен, отац двоје дјеце.

Сладоје Јеринић

Сладоје Јеринић, рођен 30.07.1955. године у Рашковцима. Настањен у Рашковцима. Ожењен.

Бранислав Бјеличић

Бранислав Бјеличић, рођен 25.02.1980. године у Добоју. По занимању техничар електроенергетике. Настањен у Остружњи Горњој. Отац једног дјетета.

Гостимир Вукајловић

Рођен 26.07.1975. године. Настањен у Брестову.

Српска демократска странка - СДС

Синиша Брковић

Синиша Брковић, настањен у Брестову. Ожењен, отац два дјетета.

Драган Лазић

Драган Лазић, рођен 23.10.1974 у Цвртковцима. Настањен у Цвртковцима. По занимању возач моторних возила. Ожењен, отац два дјетета.

Социјалистичка партија – СП

Дарко Кршић

Дарко Кршић, рођен 01.03.1988. године у Ријеци. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Ожењен, отац једног дјетета.

Денис Стевановић

Денис Стевановић, рођен 18.01.1989. године у Добоју. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Настањен у Остружњи Доњој. Ожењен, отац три дјетета.

Миленко Пејчић

Миленко Пејчић. Рођен 23.08.1995. године. По занимању техничар жељезничког саобраћаја. Запослен у ЕФТ рудник и термоелектрана Станари, на позицији ватрогасац-спасилац. Настањен у Остружњи Горњој.

Синиша Марић

Синиша Марић рођен 16.11.1989. године у Добоју. Настањен у Цвртковцимa. По занимању дипломирани инжењер саобраћаја. Запослен у приватном сектору.

Демократски Народни Савез – ДНС

Недељко Ђекић

Рођен 16.04.1972. године у Радњи Доњој. По занимању је дипломирани економиста пословне економије. Настањен у Радњи Доњој.

Независни кандидат

Михајло Гаврић

Михајло Гаврић, рођен 27.09.1971. године у Земуну. По занимању дипломирани инжењер пољопривреде. Настањен у Станарима. Ожењен, отац два дјетета.
Read more
Back To Top