skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Обрасци

  Одјељење за општу управу

  Захтјев за упис података о држављанству БиХ, РС у матичну књигу рођених по мјесту рођења

  Захтјев за упис у МК-рођених лица рођених у иностранству

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи рођених

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи умрлих

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи вјенчаних

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи вјенчаних

  Захтјев за издавање извода-увјерења

  Захтјев за накнадни упис у Mатичну књигу умрлих

  Захтјев за накнадни упис у Mатичну књигу вјенчаних

  Захтјев за поништење уписа

  Захтјев за промјену личног имена

  Сагласност

  Захтјев за новчану помоћ за стамбено збрињавање

  Захтјев за ЈНП борцима, РВИ и ППБ

  Захтјев за накнаду за прикључење на водоводну мрежу

  Захтјев за накнаду за прикључење електричне енергије

  Захтјев за накнаду за трошкове сахране

  Захтјев за једнократну новчану помоћ (начелник општине)

  Захтјев за остваривање права на ЈНП за вантјелесну оплодњу

  Захтјев за остваривање права на новчану помоћ за незапослене породиље

  Образац пријаве на јавни конкурс за ЈЛС

  Образац пријаве корупције

  Захтјев за слободан приступ информацијама

  Кућна листа

  Одјељење за привреду и финансије

  Захтјев за студентску стипендију

  Захтјев за ђачку стипендију

  Изјава-ђачка стипендија

  Захтјев за регистрацију предузетника

  Захтјев за субвенције за самозапошљавање

  Захтјев за субвенције за ново запошљавање

  Захтјев за издавање одобрења о вршењу превоза за властите потребе

  Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

  Захтјев за локацијске услове

  Захтјев за грађевинску дозволу

  Захтјев за употребну дозволу

  Захтјев за еколошку дозволу

  Скупштина општине

  Образац за пријаву присуства

  Остало

  Пријава на јавни конкурс за органе ЈЛС

  Образац 1

  Пријава на јавни конкурс-намјештеници

  Образац 1

  Back To Top