skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈНП за социјално угрожене грађане

Једнократна новчана помоћ или помоћ у натури има за циљ ублажавање тешке материјалне ситуације појединаца или породице који се изненада, тренутно, нађу у социјално незавидној ситуацији, који нису корисници права која се остварују у складу са Законом о социјалној заштити и који су доспјели у такво стање да не могу задовољити најосновније потребе.

Једнократна новчана помоћ или помоћ у натури додјељује се појединцима и породицама који се налазе у стању тренутне социјалне угрожености коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је ријеч о:

 • лијечењу тешко обољелог лица или члана уже породице, а нарочито када је потребно извршити операцију виталних органа (срца, бубрега, очију, слуха и сл),
 • лијечењу или опоравку лица ометених у психофизичком развоју,
 • задовољавању основних животних потреба,
 • отклањању посљедица елементарних непогода, гдје је дошло до оштећења стамбеног објекта (поплава, пожара, земљотреса, одрона и сл),
 • помоћи због отпуста из социјалне установе или затвора (престанак смјештаја и сл),
 • смрти једног или више чланова породице из породице социјално угрожених категорија,
 • породицама којима је у изузетно тешким случајевима потребна набавка покућанства (шпорет, кревет и сл),
 • учешћу у трошковима основних комуналних услуга (прикључак воде или струје),
 • суфинансирању трошкова санације неусловног стамбеног објекта,
 • помоћи за школовање дјеце из социјално угрожених породица и
 • другим, нарочито оправданим случајевима.
Напомена

Захтјеви (Образац 1 или Образац 2) са свом потребном документацијом предају се у Шалтер-сали општине Станари.

Сви документи који се прилажу морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узети у разматрање.

За све потребне информације, грађани се могу обратити запосленима у Одјељењу за општу управу или на контакт-број: 053/201-810.

Контакт подаци

Адреса: Станари бб, 74208 Станари
Контакт телефон: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

Документи

Правилник за додјелу ЈНП

Обрасци

Образац 1

Захтјев за ЈНП

Образац 2

Захтјев за додјелу хуманитарног пакета путем јавног позива

Back To Top