skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Radna knjižica

Radna knjižica je javna isprava, koja sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu opštine na čijem je području izdata, serijskom i registarskom broju, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školi, odnosno stručnom osposobljavanju i usavršavanju, radnom odnosu radnika, u smislu propisa o radnom odnosu i dr. podatke. Radna knjižica je tvrdo ukoričena, dimenzija 10,5 sa 14,5 cm, a ima ukupno 27 strana

Na koji način mogu otvoriti novu radnu knjižicu?

Za otvaranje nove radne knjižice potrebni su sljedeći dokumenti:

 • zahtjev za izdavanje radne knjižice,
 • nova radna knjižica,
 • ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
 • ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva.

Na koji način mogu otvoriti novu radnu knjižicu,ako je stara znatno oštećena?

 Ako je došlo do znatnijeg oštećenja radne knjižice, na zahtjev vlasnika, vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica. Potrebni su sljedeći dokumenti:

 • stara radna knjižica (na uvid),
 • zahtjev za izdavanje radne knjižice,
 • nova radna knjižica,
 • ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
 • ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva.

Na koji način mogu otvoriti novu radnu knjižicu,ako je stara izgubljena (duplikat)?

 • Izgubljenu radnu knjižicu potrebno je proglasiti nevažećom (popunjeno obavještenje o izgubljenoj radnoj knjižici predaje se na šalteru pošte),
 • Potreban je dokaz o objavljivanju oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ o izgubljenoj radnoj knjižici.
 • Nova radna knjižica,
 • Ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
 • Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva.
Napomena

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom predaju se u Šalter-sali opštine Stanari.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Odjeljenju za opštu upravu/ Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove (kancelarija br. 28) , svakim radnim danom od 07-15 časova.

Kontakt podaci

Adresa: Stanari bb, 74208 Stanari
Kontakt telefon: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

Obrasci

Obrazac zahtjeva za radnu knjižicu dobije se prilikom kupovine nove radne knjižice i sadrži:

 1. ime i prezime,
 2. ime jednog roditelja,
 3. dan, mjesec i godina rođenja,
 4. mjesto, opština i republika,
 5. mjesto prebivališta,
 6. državljanstvo,
 7. registarski i serijski broj lične karte, mjesto i datum izdavanja,
 8. matični broj građanina,
 9. podatke o završenoj školi,
 10. podatke o stručnom usavršavanju, odnosno dopnuskom obrazovanju.
Back To Top