skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Једнократна новчана помоћ за вантјелесну оплодњу

  Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити лица којима је, у вези са планирањем породице, признато право на једну процедуру асистиране репродукције на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а испуњавају сљедеће услове:

  • да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Станари најмање годину дана,
  • женама до 38 година старости, уколико им је неуспјела процедура асистиране репродукције (вантјелесне оплодње), призната од Фонда здравственог осигурања Републике Српске тј. није дошло до трудноће, општина ће признати трошкове једне наведене процедуре,
  • женама од 38 до 40 година старости којима Фонд здравственог осигурања РС признаје 50% једне процедуре асистиране репродукције, општина ће признати трошкове у висини од 50% цијене коштања једне наведене процедуре,
  • женама од 40 до 42 године старости којима Фонд здравственог осигурања РС признаје 30% једне процедуре асистиране репродукције, општина ће признати трошкове у висини од 70% цијене коштања једне наведене процедуре.

  Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи прилаже се сљедећа документација:

  • увјерење о држављанству Републике Српске,
  • фотокопија личне карте,
  • увјерење о пребивалишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта, (образац ПБ4А),
  • медицинска документација (не старија од 6 мјесеци) којом се доказује оправдана потреба за процедуру асистиране репродукције (вантјелесне оплодње),
  • рјешење Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим се иста признаје и
  • фотокопија жиро-рачуна (уколико је отворен у банци).

  Сви документи који се достављају морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

  Напомена

  НАПОМЕНА: За све додатне информације, можете се обратити Одјељењу за општу управу, сваким радним даном од 07 до 15 часова.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Правилник и обрасци

  Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за вантјелесну оплодњу

  Захтјев за једнократну новчану помоћ за вантјелесну оплодњу

  Back To Top