skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

УВИД У ЕКОЛОШКИ ЗАХТЈЕВ-ЈП „ПУТЕВИ РС“

На основу члана 88. став 2, 3. и 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

за сву заинтересовану јавност

  1. Да се дана 06.03.2018. године Јавно предузеће „Путеви РС“ Бања Лука, заступано по директору Ненаду Нешићу, обратило Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију  захтјевом за издавање еколошке дозволе за пројекат „Реконструкција регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан-гр.РС/ФБиХ (Криж), поддионица Зеленковићи- Доњи Витковци, у дужини од 8,2км“.
  2. Заинтересована јавност може у року од 30 дана, од дана објављивања извршити увид у захтјев и приложену документацију, из члана 1. овог обавјештења, у просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију (канцеларија бр. 25).

Увид у захтјев за издавање еколошке дозволе

Back To Top