skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

UVID U EKOLOŠKI ZAHTJEV-JP „PUTEVI RS“

Na osnovu člana 88. stav 2, 3. i 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju donosi:

O B A V J E Š T E NJ E

za svu zainteresovanu javnost

  1. Da se dana 06.03.2018. godine Javno preduzeće „Putevi RS“ Banja Luka, zastupano po direktoru Nenadu Nešiću, obratilo Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju  zahtjevom za izdavanje ekološke dozvole za projekat „Rekonstrukcija regionalnog puta R-474, dionica Tedin Han-gr.RS/FBiH (Križ), poddionica Zelenkovići- Donji Vitkovci, u dužini od 8,2km“.
  2. Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana, od dana objavljivanja izvršiti uvid u zahtjev i priloženu dokumentaciju, iz člana 1. ovog obavještenja, u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju (kancelarija br. 25).

Uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

Back To Top