skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ- ЈП „АУТОПУТЕВИ РС“

На основу члана 88. став 2, 3. и 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 79/15), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

за сву заинтересовану јавност

  1. Да се дана 14.05.2018. године ЈП „АУТОПУТЕВИ РС“ обратило Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију  захтјевом за издавање еколошке дозволе за ауто-пут Бања Лука – Добој, од чвора Маховљани до везе са ауто-путем на Коридору Vc, у дужини од 71,91 km.

  2. Заинтересована јавност може у року од 30 дана од дана објављивања извршити увид у Захтјев и приложену документацију, из члана 1. овог Oбавјештења, у просторијама Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију (канцеларија бр. 25).

Захтјев за издавање еколошке дозволе

ЈП "Аутопутеви РС"

Back To Top