skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE- JP „AUTOPUTEVI RS“

Na osnovu člana 88. stav 2, 3. i 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 71/12, 79/15), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju donosi:

O B A V J E Š T E NJ E

za svu zainteresovanu javnost

  1. Da se dana 14.05.2018. godine JP „AUTOPUTEVI RS“ obratilo Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju  zahtjevom za izdavanje ekološke dozvole za auto-put Banja Luka – Doboj, od čvora Mahovljani do veze sa auto-putem na Koridoru Vc, u dužini od 71,91 km.

  2. Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana od dana objavljivanja izvršiti uvid u Zahtjev i priloženu dokumentaciju, iz člana 1. ovog Obavještenja, u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju (kancelarija br. 25).

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

JP "Autoputevi RS"

Back To Top