skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ СТАНАРИ

На основу члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број:5/17) и члана 8. Правилника о додјели једнократне новчане помоћи из буџета oпштине, намијењене социјално угроженим грађанима („Службени гласник општине Станари“, број: 3/18), начелник општине, расписује:

Ј А В Н И   П О З И В
за додјелу новчане помоћи за куповину огревног дрвета расељеним лицима са подручја општине Станари

 

  1. КОМЕ СЕ ПОЗИВ УПУЋУЈЕ

На овај позив могу да се јаве расељена лица са подручја општине Станари, а који имају статус избјеглог, расељеног лица или повратника. Новчана средства у износу до  300,00 КМ додјељују се за куповину огревног дрвета наведеним лицима. По пoднесеним захтјевима поступаће комисија која ће цијенити испуњеност услова и износ средстава која се додјељују.

  1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СУ:
  • избјеглички, расељенички или повратнички статус,
  • пребивалиште на подручју општине Станари,
  • докази о приходима (потврда о висини зараде, чек од пензије)
  • увјерење о незапослености,
  • медицинска документација.
  1. ПОСТУПАК

Докази које је потребно приложити наведени су у захтјеву, а о поднесеним захтјевима комисија ће сачинити приједлог. Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана истицања на огласну таблу општине, а наведене категорије биће обавијештене преко  савјета мјесних заједница.

НАПОМЕНА: На приједлог комисије, начелник општине може одобрити средства и оним лицимa која су тај статус у међувремену изгубила, а налазе се у тешком материјалнoм стању.

Све информације, у вези jавног позива, можете добити на број телефона: 053/201-810.

Јавни позив за додјелу новчане помоћи

Пдф

Back To Top