skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA KUPOVINU OGREVNOG DRVETA RASELJENIM LICIMA SA PODRUČJA OPŠTINE STANARI

Na osnovu člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj:5/17) i člana 8. Pravilnika o dodjeli jednokratne novčane pomoći iz budžeta opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/18), načelnik opštine, raspisuje:

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu novčane pomoći za kupovinu ogrevnog drveta raseljenim licima sa područja opštine Stanari

 

  1. KOME SE POZIV UPUĆUJE

Na ovaj poziv mogu da se jave raseljena lica sa područja opštine Stanari, a koji imaju status izbjeglog, raseljenog lica ili povratnika. Novčana sredstva u iznosu do  300,00 KM dodjeljuju se za kupovinu ogrevnog drveta navedenim licima. Po podnesenim zahtjevima postupaće komisija koja će cijeniti ispunjenost uslova i iznos sredstava koja se dodjeljuju.

  1. KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA SU:
  • izbjeglički, raseljenički ili povratnički status,
  • prebivalište na području opštine Stanari,
  • dokazi o prihodima (potvrda o visini zarade, ček od penzije)
  • uvjerenje o nezaposlenosti,
  • medicinska dokumentacija.
  1. POSTUPAK

Dokazi koje je potrebno priložiti navedeni su u zahtjevu, a o podnesenim zahtjevima komisija će sačiniti prijedlog. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana isticanja na oglasnu tablu opštine, a navedene kategorije biće obaviještene preko  savjeta mjesnih zajednica.

NAPOMENA: Na prijedlog komisije, načelnik opštine može odobriti sredstva i onim licima koja su taj status u međuvremenu izgubila, a nalaze se u teškom materijalnom stanju.

Sve informacije, u vezi javnog poziva, možete dobiti na broj telefona: 053/201-810.

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći

Pdf

Back To Top