skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

KAMPANJA „16 DANA AKTIVIZMA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske se svake godine, od 2008. godine, priključuje globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju u Republici Srpskoj pod nazivom „Bijela vrpca – Muško NE nasilju nad ženama“ i „Stop nasilju nad ženama – Nijedna žrtva više“.

Rodno zasnovano nasilje jedan je od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava i narušavanja ljudskog dostojanstva. To je pojava sa kojom se suočavaju sve države i koja pogađa milione žena i ovaj problem je civilizacijski izazov svakog društva. Njegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Najfatalniji ishod nasilja nad ženama je femicid- ubistvo žene od strane partnera, stoga ovogodišnja kampanja nosi naziv “Stop nasilju nad ženama – Nijedna žrtva više. Za siguran život svake žene“.

Back To Top