skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

МАТЕРИЈАЛ ЗА 15. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СО СТАНАРИ

Дневни ред за 15. редовну сједницу

Извод из Записника са 14. редовне сједнице

Извод из Записника са тематске сједнице

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01-01.06.2018. год.

Извјештај о извршењу Програма рада СО (полугодишњи)

Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта Регулационог плана ПЗ "Термоелектрана"

Граница обухвата РП

Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне РП eксплоатационих поља Рудника „Станари"

Приједлог Одлуке о оснивању Професионалне територијалне ватрогасне јединице Станари

Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Правилника о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу

Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари

Приједлог Одлуке о субвенцији превоза ученика основне школе

Приједлог Правилника о субвенцијама за запошљавање

Back To Top