skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА 15. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО СТАНАРИ

У просторијама СО Станари данас је одржана 15. редовна сједница Скупштине општине Станари, којој је присуствовало 15 одборника. Прије разматрања тачака Дневног реда, предлагач је дао приједлог да се посљедња тачка (Разматрање приједлога Правилника о субвенцијама за запошљавање) разматра у форми нацрта.

На данашњем засиједању одборници су имали прилику да разматрају о 13 тачака, и то:

 1. Актуелни час,
 2. Извод из Записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Станари,
 3. Извод из Записника са тематске сједнице Скупштине општине Станари,
 4. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-30.06.2018. године (полугодишњи),
 5. Разматрање Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Станари и рада сталних радних тијела за првих 6 мјесеци 2018. године,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању Нацрта Регулационог плана Пословне зоне „Термолелекрана“ у Драгаловцима,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана експлоатационих поља Рудника „Станари“,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о оснивању Професионалне територијалне ватрогасне јединице општине Станари,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари,
 11. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу,
 12. Разматрање приједлога Правилника о субвенцији превоза ученика основне школе и
 13. Разматрање нацрта Правилника о субвенцијама за запошљавање.

Након усвајања извода из записника са 14. редовне сједнице и тематске сједнице, одборници су, у форми закључка, једногласно усвојили полугодишњи Извјештај о извршењу буџета општине Станари који је припремило Одјељење за привреду и финансије, а који обухвата извршење буџетских средстава и  издатака буџетских корисника за прво полугодиште 2018. године. Једногласно је усвојен и Извјештај о полугодишњем извршењу Програма рада СО Станари у коме је наведен детаљан приказ активности и рада СО Станари, као и рада радних тијела за првих 6 мјесеци ове године.

Одјељење за просторно уређење упутило је Скупштини општине на разматрање приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта Регулационог плана Пословне зоне „Термолелекрана“ у Драгаловцима, који се излаже на јавни увид од 19.11.2018. до 18.12.2018. године, у просторијама Општинске управе општине Станари и просторијама носиоца израде „Атриј“ д.о.о. Добој, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Такође, поменуто Одјељење Скупштини је припремило и приједлог Одлуке о приступању изради измjене и допуне Регулационог плана експлоатационих поља Рудника „Станари“, који се односи на простор експлоатационог поља угља „Станари“ и Термоелектране „Станари“.

Скупштина општине Станари једногласно је усвојила Одлуку о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Станари, која се налази у саставу Одјељења за општу управу као посебна организациона јединица. С обзиром да је Добровољна ватрогасна јединица Станари испунила материјално-техничке, кадровске и нормативно-правне услове, Скупштина општине донијела је одлуку да Јединица прерасте у професионалну, односно територијалну.

Одлуком о измјени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари утврђене су висине и начин плаћања накнада за кориштење путног земљишта локалних и некатегорисаних путева општине Станари. Одлуком о измјени и допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари именовани су нови мртвозорници на подручју наше локалне заједнице, и то др Александар Панић, специјалиста гинекологије и акушерства, др Синиша Шаран, доктор опште праксе и др Бојан Суботић, доктор опште праксе.

На данашњем засиједању одборници су усвојили и измјене и допуне Правилника о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу, којим се у члану 2. и члану 12. ријечи „држављанство Републике Српске“ замјењују ријечима „држављанство Босне и Херцеговине“ и члану 4. и члану 13. ријечи „увјерење о држављанству Републике Српске за мајку породиљу и оца дјетета“ замјењују ријечима „увјерење о држављанству Босне и Херцеговине за мајку породиљу и оца дјетета“. Измјенама овог Правилника избјегава се неравноправан положај лица која немају држављанство БиХ – Републике Српске, већ држављанство БиХ – Федерације БиХ, која су рођена на територији данашње Федерације БиХ, а која живе и имају пребивалиште општине Станари, а која уједно испуњавају критеријуме предвиђене Правилником.

Једногласно је усвојен и Правилник о субвенцији превоза ученика основне школе којим се утврђују услови за субвенцију организованог превоза ученика Основне школе „Десанка Максимовић“ Станари, начин стицања и престанка субвенције трошкова превоза ученика, обавезе школе, ученика, превозника и oпштине у систему организације превоза, као и друга питања значајна за функционисање превоза ученика. Као посљедња тачка Дневног реда разматран је Правилник о субвенцијама за запошљавање који је усвојен у форми нацрта и за који ће бити организована стручна расправа на којој ће грађани моћи дати своје приједлоге, примједбе и сугестије. О мјесту и времену одржавања стручне расправе јавност ће бити благовремено обавијештена.

Back To Top