skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ПРАЗНИКА РЕПУБЛИКЕ

На основу члана 5, став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), Одлуке о одређивању радног времена  угоститељских објеката на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 3/15),  члана 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 4/15) и члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), начелник општине Станари, донио је

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

о одређивању радног времена на дан празника Републике Српске-Дан успоставе  Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, 21. новембра

 Члан 1.

У дане републичког празника-Дан успоставе Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2019. године, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

  1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности,
  2. Територијална ватрогасна јединица, у времену од 0,00 до 24,00 часа, односно организовање дежурстава и приправности, зависно од процјене опасности,
  3. Јавни превоз путника – аутобуске станице, у складу са редовима вожње

Члан 2.

На дан републичког празника, поред субјеката из претходног члана, могу да раде:

  • сви привредни и други субјекти на подручју општине, у времену од 7,00 до 15,00 часова,
  • правна лица и предузетници који обављају пекарску дјелатност у времену од 0,00 до 24,00 часа,
  • привредни и други субјекти којима је другим законским прописима изричито дозвољено да раде.

Члан 3.

У дане републичког празника угоститељски објекти могу да раде у складу са радним временом прописаним Одлуком о одређивању радног времена  угоститељских објеката на подручју општине Станари.

Члан 4.

            У случају поступања супротно одредбама ове Наредбе, примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним прекршајима и санкцијама за учињени прекршај из Закона о празницима, Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Станари и Одлуке о одређивању радног времена  угоститељских објеката на подручју општине Станари.

Члан 5.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“, интернет страници општине Станари и на огласној табли Општинске управе Станари.

Back To Top