skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OBNOVLJENA SPORTSKA SALA OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ STANARI

Uz finansijsku pomoć opštine Stanari, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari izvršila je kompletno renoviranje sportske sale, čime je omogućeno neometano odvijanje nastave fizičkog vaspitanja u ovoj školi. Tekući radovi na sanaciji ovog objekta započeli su u januaru ove godine, a obnova je obuhvatala izradu novih elektro-instalacija i ugradnju rasvjetnih tijela, rekonstrukciju mreže centralnog grijanja i zamjenu radijatorskih sistema ventilatorskim grijalicama – kaloriferima, sanaciju svih zidnih površina malterisanjem, izradu nove glazure, popravku stolarije i postavljanje potpuno nove podloge za unutrašnje sportske terene.

Dikrektor Osnovne škole, gospodin Aleksandar Ristić, zahvalio se opštini Stanari na prepoznatoj potrebi za rekonstrukcijom ovog objekta i izdvojenim novčanim sredstvima za ovu namjenu.

Više informacija na: Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari

Back To Top