skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OPŠTINU STANARE POSJETILA MINISTARKA PROSVJETE I KULTURE

Ministarka prosvjete i kulture, dr Natalija Trivić, danas je posjetila našu lokalnu zajednicu i Organizacionu jedinicu predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Matko“. Cilj posjete je uvid u rad ove jedinice koja je organizovana u okviru Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Stanari. Ministarka je naglasila da se ovakva organizacija rada pokazala kao dobra, s obzirom da su Stanari mala lokalna zajednica koja nema javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Naglasila je da se ovo pokazao kao dobar primjer jer djeca imaju jednaka prava i mogućnosti na vaspitanje i obrazovanje, posebno imajući u vidu da su roditelji u radnom odnosu.

„Predškolsko vaspitanje  i obrazovanje, kako za sve lokalne zajednice, tako i za našu je veoma bitno, prvenstveno jer djeca stiču potencijal za učenje, druženje, samopouzdanje, što je sve dobra osnova za dalje obrazovanje. Ova organizaciona jednica je veoma bitna i za roditelje koji ovdje ostavljaju djecu jer su djeca sigurna i zaštićena. Zajednički projekat Ministarstva, Opštine i OŠ „Desanka Maksimović“ Stanari pokazao se kao ispravan jer jedinicu pohađa dovoljan broj djece i važno je napomenuti da lokalna zajednica vodi računa i stalo joj je da ustanova ovakvog tipa nastavi sa radom. S tim u vezi, Opština Stanari potpisala je sporazum sa Školom gdje izdvaja značajna sredstva kako bi se finansirao ovaj projekat, a sve u cilju zaštite djece koja pohađaju organizacionu jedinicu. Još jednom bih naglasio dobru saradnju, kako Opštine i Ministarstva, tako i Opštine i Škole, koja će se nastaviti i u budućem periodu“, istakao je načelnik Opštine, gospodin Radojica Ćelić.

„Naša organizaciona jedinica broji oko 30 polaznika koji su raspoređeni u dvije grupe-mješovitu vrtićku i mješovitu jasličku grupu. Takođe, imamo i oko 20 polaznika programa predškolskog vaspitanja koji će od septembra biti naši učenici. Sve ovo je plod dobre saradnje sa lokalnom zajednicom, na čemu sam izuzetno zahvalan, kao i plod dugog i predanog rada i saradnje sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske. Mogu da kažem da smo, godinu dana nakon otvaranja, postigli izuzetan uspjeh i da naše zadovoljstvo dijele kako roditelji, tako i sama djeca, što je veliki uspjeh za našu malu lokalnu zajednicu, naglasio je Aleksandar Ristić, direktor Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Stanari

Back To Top