skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МЈЕСЕЧНИ БОРАЧКИ ДОДАТАК

Дописом министарства рада и борачко инвалидске заштите број: 16-03/1-569-548/23 од 11.09.2023. године везано за инструкцију у вези поступања са захтјевима за остваривање права на мјесечни борачки додатак гдје се наводи следеће:

 „Захтјеве којима вам се обраћају борци за остваривање наведеног права, запримајте, а по испима не предузимајте даље радње у поступку, до инструкције о даљем поступању, о чему ћете бити благовремено обавјештени. Наведено се односи на категорију бораца који према важећој Уредби о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/13 и 53/14, 6/19) могу остварити право на мјесечни борачки додатак.“

У прилогу достављамо Захтјев за остваривање права на мјесечни додатак а исти се налази на инфо пулту у згради Општине (зграда у центру), захтјев можете предати радним даном од 7-15.00 часова.

Back To Top