skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

OSTVARIVANJE PRAVA NA MJESEČNI BORAČKI DODATAK

Dopisom ministarstva rada i boračko invalidske zaštite broj: 16-03/1-569-548/23 od 11.09.2023. godine vezano za instrukciju u vezi postupanja sa zahtjevima za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak gdje se navodi sledeće:

 „Zahtjeve kojima vam se obraćaju borci za ostvarivanje navedenog prava, zaprimajte, a po ispima ne preduzimajte dalje radnje u postupku, do instrukcije o daljem postupanju, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni. Navedeno se odnosi na kategoriju boraca koji prema važećoj Uredbi o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/13 i 53/14, 6/19) mogu ostvariti pravo na mjesečni borački dodatak.“

U prilogu dostavljamo Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni dodatak a isti se nalazi na info pultu u zgradi Opštine (zgrada u centru), zahtjev možete predati radnim danom od 7-15.00 časova.

Back To Top