skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE ZA 2018. GODINU

Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima su:

  • čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima,
  • održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina,
  • održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima,
  • odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina,
  • javna rasvjeta u naseljenim mjestima i
  • djelatnost zoohigijene.

Poslove komunalne djelatnosti obavljaju komunalna i druga preduzeća, sa obavezom da se zadovolje potrebe građana-korisnika usluga.

Program zajedničke komunalne potrošnje za 2018. god.

Back To Top