skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

REALIZOVANA OBUKA POLAZNIKA U OBLASTI PRIPREME PROJEKATA

U prethodna tri dana, od nedjelje do utorka, održana je obuka za mlade sa područja opštine Stanari, sa akcentom na pripremu i pisanje projekata. Obuku je pohađalo 13 učesnika, predstavnika ustanova, udruženja i lokalne samouprave. Uz intenzivan način rada sa istim omjerom teorije i prakse, učesnici su imali priliku da na konkretan način prođu sve bitne korake prilikom apliciranja za donatorska sredstva, kako vladinog, tako i nevladinog sektora.

Obuku je sproveo predavački tim Razvojnog centra za mlade Beograd, u sastavu Aleksandra Knežević, programski direktor, Dragana Radošević, programski asistent i Vladimir Mitrović, spoljni konsultant. Predavači su se potrudili da sve dobre prakse u pripremi projektnih dokumentacija prenesu na učesnike, kao i da navedu loše prakse i navike, kako bi dokumentacija bila  pripremljena na zadovoljavajući način za apliciranje na projekte.

Podrškom ovoj obuci stvaraju se bolji uslovi za život mladih te za njihove aktivnosti u svakodnevnom životu. Stečena znanja učesnici će imati priliku upotrijebiti u praksi i na taj način uraditi više za položaj mladih u svojoj zajednici.

Back To Top