skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Ostoja Stevanović

Ostoja Stevanović

Kontakt podaci

Kontakt telefon: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: predsjednikso@opstinastanari.com

Kratka biografija

Ostoja Stevanović je rođen je 29.04.1962.  u Ostružnji Donjoj. Po zanimanju je diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta. Pored stečenog obrazovanja, posjeduje i stečeno više obrazovanje, u stručnom nazivu „mašinski inženjer“, koje je stekao na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu. Od septembra 1981-1992. godine radio je u službi marketinga u preduzeću RO “Inžinjering“, Zenica, kao glavni kalkulant za izradu ponuda. Od juna 1997. do jula 1998. radio je u službi prodaje u preduzeću „Metalomontaža“, u Doboju. Od juna 2001. godine voditelj je  u preduzeću  „Ekonomik“ d.o.o. Vitez, poslovna jedinica Doboj. Prije izbijanja ratnih sukoba živio je i radio u Zenici da bi se 1992. godine vratio u Ostružnju Donju. Učesnik je Odbrambeno-otadžbiskog rata. Dok je živio u Zenici dva puta je bio predsjednik Opštinske konferencije omladine. Godine 1992. bio je odbornik u Skupštini opštine Zenica. Aktivno je učestvovao u nekoliko izbora na području opštine Doboj. Član je SNSD-a od 1999. godine.

Nadležnosti

Kandidata za predsjednika Skupštine predlaže Komisija za izbor i imenovanje, uz prethodno konsultovanje političkih stranaka i koalicija, zastupljenih u Skupštini. Prijedlog sadrži: ime i prezime kandidata, biografiju, stranačku pripadnost i saglasnost kandidata. O prijedlogu kandidata, za predsjednika Skupštine, otvara se rasprave te se predsjednik bira javnim glasanjem.

Predsjedniku Skupštine prestaje funkcija, prije isteka vremena na koje je izabran: razrješenjem, opozivom, prestankom mandata odbornika, podnošenjem ostavke ili u slučaju smrti. Predsjednik Skupštine može biti razriješen dužnosti, prije isteka vremena na koje je izabran, zbog duge i teške bolesti koja ga onemogućava da obavlja tu dužnost i u drugim slučajevima, utvrđenim zakonom i Statutom.

Predsjednik Skupštine ima prava i dužnosti, utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom, i to da:

 • zastupa i predstavlja Skupštinu,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegijuma Skupštine,
 • inicira stavljanje na dnevni red pitanja iz nadležnosti Skupštine na sjednicama Skupštine, kolegijuma Skupštine i radnih tijela Skupštine,
 • osigurava poštovanje načela i odredaba Poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela Skupštine i kolegijuma Skupštine,
 • osigurava ostvarivanje prava i dužnosti odbornika i klubova odbornika tokom priprema i održavanje sjednica Skupštine i kolegijuma Skupštine,
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredaba Poslovnika,
 • osigurava saradnju Skupštine i načelnika opštine i prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
 • radi na ostvarivanju saradnje Skupštine sa skupštinama drugih jedinica lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama,
 • potpisuje akta, usvojena od Skupštine,
 • obezbjeđuje učešće funkcionera i predstavnika Skupštine u realizaciji protokolarnih aktivnosti i događaja,
 • vrši druge propise utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Back To Top