skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Остоја Стевановић

Остоја Стевановић

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: predsjednikso@opstinastanari.com

Кратка биографија

Остоја Стевановић је рођен је 29.04.1962.  у Остружњи Доњој. По занимању је дипломирани инжењер производног менаџмента. Поред стеченог образовања, посједује и стечено више образовање, у стручном називу „машински инжењер“, које је стекао на Вишој техничкој школи у Новом Саду. Од септембра 1981-1992. године радио је у служби маркетинга у предузећу РО “Инжињеринг“, Зеница, као главни калкулант за израду понуда. Од јуна 1997. до јула 1998. радио је у служби продаје у предузећу „Металомонтажа“, у Добоју. Од јуна 2001. године водитељ је  у предузећу  „Економик“ д.о.о. Витез, пословна јединица Добој. Прије избијања ратних сукоба живио је и радио у Зеници да би се 1992. године вратио у Остружњу Доњу. Учесник је Одбрамбено-отаџбиског рата. Док је живио у Зеници два пута је био предсједник Општинске конференције омладине. Године 1992. био је одборник у Скупштини општине Зеница. Активно је учествовао у неколико избора на подручју општине Добој. Члан је СНСД-а од 1999. године.

Надлежности

Кандидата за предсједника Скупштине предлаже Комисија за избор и именовање, уз претходно консултовање политичких странака и коалиција, заступљених у Скупштини. Приједлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, страначку припадност и сагласност кандидата. О приједлогу кандидата, за предсједника Скупштине, отвара се расправе те се предсједник бира јавним гласањем.

Предсједнику Скупштине престаје функција, прије истека времена на које је изабран: разрјешењем, опозивом, престанком мандата одборника, подношењем оставке или у случају смрти. Предсједник Скупштине може бити разријешен дужности, прије истека времена на које је изабран, због дуге и тешке болести која га онемогућава да обавља ту дужност и у другим случајевима, утврђеним законом и Статутом.

Предсједник Скупштине има права и дужности, утврђене законом, Статутом и Пословником, и то да:

 • заступа и представља Скупштину,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице колегијума Скупштине,
 • иницира стављање на дневни ред питања из надлежности Скупштине на сједницама Скупштине, колегијума Скупштине и радних тијела Скупштине,
 • осигурава поштовање начела и одредаба Пословника, као и пословника радних тијела Скупштине и колегијума Скупштине,
 • осигурава остваривање права и дужности одборника и клубова одборника током припрема и одржавање сједница Скупштине и колегијума Скупштине,
 • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредаба Пословника,
 • осигурава сарадњу Скупштине и начелника општине и прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
 • ради на остваривању сарадње Скупштине са скупштинама других јединица локалне самоуправе и другим органима и организацијама,
 • потписује акта, усвојена од Скупштине,
 • обезбјеђује учешће функционера и представника Скупштине у реализацији протоколарних активности и догађаја,
 • врши друге прописе утврђене законом, Статутом и Пословником.
Back To Top