skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

UREĐENJE KORITA RIJEKE OSTRUŽNJE

Opština Stanari je, u saradnji sa kompanijom “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari, krenula u realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ostružnje kroz naselje Stanari. Trenutno se izvode radovi na prvoj fazi regulacije koja se proteže od tzv. Čečavskog mosta na regionalnom putu R474 do ušća Bezimenog potoka u Ostružnju. Izvođač radova “Planum“ d.o.o. Teslić uveden je u posao 03. juna 2020. godine. Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima u prvoj polovini jula, radovi se odvijaju prema dogovorenoj dinamici. Očekivani završetak radova je početak avgusta 2020. godine. Uporedo se krenulo u postupak eksproprijacije za drugu fazu regulacije korita koja se proteže od ušća Bezimenog potoka do uzvodnog mosta na regionalnom putu R474, čime će se stvoriti uslovi za izdavanje građevinske dozvole i za drugu fazu regulacije, a samim tim i za izvođenje radova i na ovoj dionici.

Back To Top