skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈНП за социјално угрожене грађане

  Једнократна новчана помоћ или помоћ у натури има за циљ ублажавање тешке материјалне ситуације појединаца или породице који се изненада, тренутно, нађу у социјално незавидној ситуацији, који нису корисници права која се остварују у складу са Законом о социјалној заштити и који су доспјели у такво стање да не могу задовољити најосновније потребе.

  Једнократна новчана помоћ или помоћ у натури додјељује се појединцима и породицама који се налазе у стању тренутне социјалне угрожености коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је ријеч о:

  • лијечењу тешко обољелог лица или члана уже породице, а нарочито када је потребно извршити операцију виталних органа (срца, бубрега, очију, слуха и сл),
  • лијечењу или опоравку лица ометених у психофизичком развоју,
  • задовољавању основних животних потреба,
  • отклањању посљедица елементарних непогода, гдје је дошло до оштећења стамбеног објекта (поплава, пожара, земљотреса, одрона и сл),
  • помоћи због отпуста из социјалне установе или затвора (престанак смјештаја и сл),
  • плаћање дијела трошкова сахране за умрлог члана заједничког породичног домаћинства подносиоца захтјева, односно на захтјев мјесне заједнице, а за социјално угроженог грађанина, као и за плаћање дијела трошкова погребном предузећу за обављену сахрану умрлог лица који је живио сам, а нема ближих сродника у висини рачуна издатог на име подносиоца захтјева од стране овлаштеног погребног предузећа,
  • породицама којима је у изузетно тешким случајевима потребна набавка покућанства (шпорет, кревет и сл),
  • учешћу у трошковима основних комуналних услуга (прикључак воде или струје),
  • суфинансирању трошкова санације неусловног стамбеног објекта,
  • помоћи за школовање дјеце из социјално угрожених породица,
  • плаћање дијела трошкова лијечења/третмана у случају тешке и трајне болести обављеног у здравственим установама РС у висини рачуна издатог од стране надлежне здравствене установе која је обавила лијечење кроз третман,
  • набавку ортотичко-протетичких помагала у висини рачуна издатог од стране установе овлаштене за израду ортопедских помагала,
  • лица до 25 година која болују од дијабетеса, а за набавку сензора за контролу шећера у крви,
  • другим, нарочито оправданим случајевима.

  Напомена

  Захтјеви (Образац 1 или Образац 2) са свом потребном документацијом предају се у Шалтер-сали општине Станари.

  Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узети у разматрање.

  За све потребне информације, грађани се могу обратити запосленима у Општинској управи или на контакт-број: 053/201-810.

  Контакт подаци

  Адреса: Станари бб, 74208 Станари
  Контакт телефон: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Документи

  Правилник за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине намијењене социјално угроженим категоријама

  Образац 1-Захтјев за ЈНП

  Образац 2-Захтјев за додјелу ЈНП ради набавке огрева (према јавном позиву)

  Back To Top