skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Matična kancelarija

  Odjeljenje za opštu upravu

  U Matičnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Stanari vode se matične knjige i knjige državljana, vrši upis činjenica o rođenju, braku i smrti i drugih činjenica, u skladu sa propisima, te obavljaju poslovi u oblasti ličnog statusa građana, kao i poslovi regulisani Zakonom o matičnim knjigama i podzakonskim propisima iz ove oblasti. U matične knjige rođenih upisuje se rođenje, usvojenje, priznanje, odnosno utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, produženje roditeljskog prava i starateljstva i promjena ličnog imena (imena i prezimena). U matične knjige umrlih upisuje se smrt i sudsko proglašenje nestalih lica za umrla. Izdaju se izvodi iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vrše sve predbilješke iz izvještaja i obavještenja nadležnih organa.

  Izrađuje se i vodi drugi primjerak (duplikat) matičnih knjiga u elektronskoj formi. Vodi se posebna evidencija o izdatim izvodima i uvjerenjima iz matičnih knjiga drugog matičnog područja opštine – grada. Po službenoj dužnosti, nadležnom sudu dostavljaju se smrtovnice za svaki upis smrti, kao i razni izvještaji iz matičnih knjiga, nadležnim matičarima u drugim opštinama.

  Takođe, dostavljaju se potrebni podaci o građanima, radi upisa i ažuriranja biračkih spiskova. Na zahtjev policijskih stanica u BiH i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu, vrše se provjere podataka u matičnoj knjizi rođenih i knjizi državljana. Koristi se i ažurira Centralni informacioni sistem za obradu podataka u matičnim knjigama, a kroz aplikaciju za elektronsku obradu predmeta, primaju se, obrađuju i prosljeđuju predmeti.

  Napomena

  Svi zahtjevi, vezani za matičnu kancelariju, predaju se u Šalter salu opštine Stanari, na šalteru 1 i 2, svakim radnim danom, od 07-15 časova.

   

  Matična kancelarija Stanari

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

   

  Mjesna kancelarija Brestovo

  Adresa: Brestovo bb, 74 208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 51 675-615
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

   

  Obrasci

  Zahtjev za izdavanje izvoda-uvjerenja

  Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi vjenčanih

  Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi rođenih

  Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi umrlih

  Zahtjev za naknadni upis u Matičnu knjigu vjenčanih

  Zahtjev za naknadni upis u Matičnu knjigu umrlih

  Zahtjev za poništenje upisa

  Zahtjev za promjenu ličnog imena

  Zahtjev za upis podataka o državljanstvu BiH,RS u matičnu knjigu rođenih po mjestu rođenja

  Zahtjev za upis u MK – rođenih lica u knjigu rođenih u inostranstvu

  Kućna lista

  Saglasnost

  Back To Top