skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Matična kancelarija

Odjeljenje za opštu upravu

U Matičnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Stanari vode se matične knjige i knjige državljana, vrši upis činjenica o rođenju, braku i smrti i drugih činjenica, u skladu sa propisima, te obavljaju poslovi u oblasti ličnog statusa građana, kao i poslovi regulisani Zakonom o matičnim knjigama i podzakonskim propisima iz ove oblasti. U matične knjige rođenih upisuje se rođenje, usvojenje, priznanje, odnosno utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, produženje roditeljskog prava i starateljstva i promjena ličnog imena (imena i prezimena). U matične knjige umrlih upisuje se smrt i sudsko proglašenje nestalih lica za umrla. Izdaju se izvodi iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vrše sve predbilješke iz izvještaja i obavještenja nadležnih organa.

Izrađuje se i vodi drugi primjerak (duplikat) matičnih knjiga u elektronskoj formi. Vodi se posebna evidencija o izdatim izvodima i uvjerenjima iz matičnih knjiga drugog matičnog područja opštine – grada. Po službenoj dužnosti, nadležnom sudu dostavljaju se smrtovnice za svaki upis smrti, kao i razni izvještaji iz matičnih knjiga, nadležnim matičarima u drugim opštinama.

Takođe, dostavljaju se potrebni podaci o građanima, radi upisa i ažuriranja biračkih spiskova. Na zahtjev policijskih stanica u BiH i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu, vrše se provjere podataka u matičnoj knjizi rođenih i knjizi državljana. Koristi se i ažurira Centralni informacioni sistem za obradu podataka u matičnim knjigama, a kroz aplikaciju za elektronsku obradu predmeta, primaju se, obrađuju i prosljeđuju predmeti.

Napomena

Svi zahtjevi, vezani za matičnu kancelariju, predaju se u Šalter salu opštine Stanari, na šalteru 1 i 2, svakim radnim danom, od 07-15 časova.

 

Matična kancelarija Stanari

Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

 

Mjesna kancelarija Brestovo

Adresa: Brestovo bb, 74 208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 51 675-615
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

 

Obrasci

Zahtjev za izdavanje izvoda-uvjerenja

Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi vjenčanih

Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi rođenih

Zahtjev za ispravku podataka u Matičnoj knjizi umrlih

Zahtjev za naknadni upis u Matičnu knjigu vjenčanih

Zahtjev za naknadni upis u Matičnu knjigu umrlih

Zahtjev za poništenje upisa

Zahtjev za promjenu ličnog imena

Zahtjev za upis podataka o državljanstvu BiH,RS u matičnu knjigu rođenih po mjestu rođenja

Zahtjev za upis u MK – rođenih lica u knjigu rođenih u inostranstvu

Kućna lista

Saglasnost

Back To Top