skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Подстицаји у пољопривреди

Право на новчане подстицаје у пољопривреди имају корисници са подручја општине Станари, који обављају и који намјеравају да покрену пољопривредну производњу на подручју општине. Право на новчане подстицаје у пољопривреди остварује корисник кроз подршку производњи и дохотку.

Контакт подаци

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810
E-mail: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

Подршка производњи и дохотку

У оквиру подршке производњи и дохотку, подршка пољопривредној производњи даје се кроз неколико видова подстицаја:

  • новчани подстицаји текућој производњи у пољопривреди,
  • подстицаји развоју пољопривредне производње.
Напомена

Програм подстицаја пољопривредне производње, у коме се дефинишу улови и начин остваривања подстицаја у пољопривреди доноси се за сваку годину.

За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој, сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

Документи и обрасци

Програм подстицаја пољопривредне производње за 2019. годину

Back To Top