skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Podsticaji za nezaposlene porodilje

  Novčana pomoć za nezaposlene porodilje

  KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA NEZAPOSLENE  PORODILJE

  Kriterijumi za ostvarivanje prava na dodjelu novčanih sredstava nezaposlenim majkama-porodiljama su:

  • da je dijete živorođeno kao prvo, drugo, treće, četvrto ili svako naredno dijete,
  • da je majka nezaposlena, kao i njen bračni/vanbračni supružnik (otac djeteta),
  • da majka – porodilja ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i prebivalište na teritoriji opštine Stanari u momentu rođenja djeteta, a otac djeteta da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i prebivalište na teritoriji opštine Stanari najmanje dvije godine neprekidno prije rođenja djeteta,
  • da je datum rođenja djeteta od 01.01.2018. godine.

  KOME SE MOŽE DODIJELITI NOVČANA POMOĆ ZA NEZAPOSLENE PORODILJE?

  Novčana sredstva dodjeljuju se nezaposlenim porodiljama za prvorođeno i drugorođeno dijete, ako je otac djeteta nezaposlen, u iznosu od 400,00 KM mjesečno, narednih dvanaest mjeseci, računajući od prvog dana narednog mjeseca, od dana podnošenja zahtjeva.

  Novčana sredstva dodjeljuju se nezaposlenim porodiljama za trećerođeno, četvrtorođeno i svako naredno dijete, ako je otac djeteta nezaposlen, u iznosu od 400,00 KM mjesečno, narednih osamnaest mjeseci, računajući od prvog dana narednog mjeseca, od dana podnošenja zahtjeva.

  U slučaju rođenja više djece u jednom porodu, pravo za dodjelu novčanih sredstava za nezaposlene porodilje ima majka – porodilja, za svako dijete pojedinačno.

  POTREBNA DOKUMENTACIJA

  Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

  • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za majku porodilju i oca djeteta,
  • uvjerenje o prebivalištu majke porodilje i oca djeteta sa podacima o svim adresama koje se vode u evidenciji prebivališta (obrazac PB4A),
  • fotokopije ličnih karata oba supružnika,
  • izvod iz matične knjige rođenih novorođenog djeteta,
  • izvod iz matične knjige rođenih prethodno rođene djece,
  • fotokopija tekućeg računa majke porodilje (ukoliko je otvoren u banci),
  • potvrda Zavoda za zapošljavanje da se supružnici (majka porodilja i otac djeteta) nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u momentu rođenja djeteta, ili drugi dokaz o nezaposlenosti (potvrda o redovnom školovanju, fotokopija zdravstvene knjižice i sl).

  Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 

   SLUČAJEVI U KOJIMA OTAC DJETETA OSTVARUJE PRAVO NA NOVČANU POMOĆ

   Ako pravo na novčanu pomoć ostvaruje otac, pored dokaza propisanih Pravilnikom, uz zahtjev prilaže i jedan od sljedećih dokaza za majku djeteta/djece:

  • izvod iz matične knjige umrlih za majku djeteta/djece,
  • uvjerenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dijete/djecu,
  • odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti,
  • uverenje nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku djeteta/djece.

  Jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu

  POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU BEZ OBZIRA NA MATERIJALNI STATUS PORODICE

  Majka porodilja, koja u tekućoj godini rodi dijete (za prvo i drugo dijete), ima pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, u iznosu od 500,00 KM.

  Majka koja rodi treće, četvrto i svako naredno dijete, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece, u iznosu od 1.000,00 KM.

  Majka, koja u tekućoj godini, u bilo kojem periodu, rodi blizance-trojke, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece, u iznosu od 1.500,00 KM.

  U slučaju rođenja više djece u jednom porodu, pravo za dodjelu jednokratne novčane pomoći ima majka – porodilja za svako dijete pojedinačno.

  KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA

  Kriterijumi za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođenog djeteta su:

  • da je dijete živorođeno kao prvo, drugo, treće, četvrto ili svako naredno dijete,
  • da majka – porodilja ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i prebivalište na teritoriji opštine Stanari u momentu rođenja djeteta, a otac djeteta da ima državljanstvo Republike Srpske i prebivalište na teritoriji opštine Stanari najmanje dvije godine neprekidno prije rođenja djeteta,
  • da je datum rođenja djeteta od 01.01.2018. godine

  POTREBNA DOKUMENTACIJA

   Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

  • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za majku porodilju i oca djeteta,
  • uvjerenje o prebivalištu/boravištu majke porodilje i oca djeteta sa podacima o svim adresama koje se vode u evidenciji prebivališta/boravišta (obrazac PB4A),
  • fotokopije ličnih karata oba supružnika,
  • izvod iz matične knjige rođenih novorođenog djeteta,
  • izvod iz matične knjige rođenih prethodno rođene djece,
  • fotokopija tekućeg računa majke porodilje (ukoliko je otvoren u banci).

  Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 

   SLUČAJEVI U KOJIMA OTAC DJETETA OSTVARUJE PRAVO NA NOVČANU POMOĆ

  Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, za opremu novorođene djece ostvaruje otac djeteta, odnosno usvojilac djeteta ukoliko majka nije živa, ukoliko je napustila dijete, ili je iz objektivnih razloga spriječena da neposredno brine o djetetu, odnosno kada je odlukom nadležnog organa dijete povjereno ocu na zaštitu i vaspitanje.Ako pravo ostvaruje otac, pored dokaza propisanih Pravilnikom, uz zahtjev prilaže i jedan od sljedećih dokaza za majku djeteta/djece:

  • izvod iz matične knjige umrlih za majku djeteta/djece,
  • uvjerenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dijete/djecu,
  • odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti,
  • uverenje nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku djeteta/djece.

  Napomena

  NAPOMENA: Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Nepotpuni zahtjevi se neće uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Odjeljenju za opštu upravu, svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

  Kontakt podaci

  Adresa: Stanari bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Dokumenti

  Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje i novorođenu djecu

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za nezaposlene porodilje i novorođenu djecu

  Obrasci

  Zahtjev za novčanu pomoć za nezaposlene porodilje

  Zahtjev za novčanu pomoć za novorođenu djecu

  Back To Top