skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одобрење за вршење превоза

  Одобрење о вршењу превоза за властите потребе, може се издати у оквиру превоза властитих пољопривредних производа.

  За одобрење о вршењу превоза за властите потребе, у оквиру превоза властитих пољопривредних производа, потреби су сљедећи документи:

  • потврда са техничког прегледа,
  • протокол са техничког прегледа,
  • потврда из АПИФ-а,
  • доказ о власништву возила-саобраћајна дозвола или уговор о лизингу,
  • општинска административна такса.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810

  Захтјев за издавање одобрења о вршењу превоза за властите потребе, подноси се сваким радним даном, у току радног времена, у просторијама Општинске управе општине Станари (Шалтер сала).

  Захтјев за издавање одобрења о вршењу превоза за властите потребе (образац), налази се у просторијама шалтер сале. На захтјеву је потребно навести тачне податке и приложити сву потребну документацију, како би се неометано могло приступити рјешавању предмета од стране надлежног Одјељења.

  Напомена

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за привреду и финансије/ Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој, сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

   

  Обрасци и документи

  Захтјев за издавање одобрења о вршењу превоза за властите потребе

  Back To Top