skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odobrenje za vršenje prevoza

Odobrenje o vršenju prevoza za vlastite potrebe, može se izdati u okviru prevoza vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Za odobrenje o vršenju prevoza za vlastite potrebe, u okviru prevoza vlastitih poljoprivrednih proizvoda, potrebi su sljedeći dokumenti:

  • potvrda sa tehničkog pregleda,
  • protokol sa tehničkog pregleda,
  • potvrda iz APIF-a,
  • dokaz o vlasništvu vozila-saobraćajna dozvola ili ugovor o lizingu,
  • opštinska administrativna taksa.

Kontakt podaci

Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 53 201-810

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja o vršenju prevoza za vlastite potrebe, podnosi se svakim radnim danom, u toku radnog vremena, u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari (Šalter sala).

Zahtjev za izdavanje odobrenja o vršenju prevoza za vlastite potrebe (obrazac), nalazi se u prostorijama Šalter sale. Na zahtjevu je potrebno navesti tačne podatke i priložiti svu potrebnu dokumentaciju, kako bi se neometano moglo pristupiti rješavanju predmeta od strane nadležnog Odjeljenja.

Napomena

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za privredu i finansije/ Odsjek za privredu, poljoprivredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj (kancelarija br. 27), svakim radnim danom, od 07-15 časova.

 

Obrasci i dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja o vršenju prevoza za vlastite potrebe

Back To Top