skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Подстицаји у пољопривреди

  Право на новчане подстицаје у пољопривреди имају корисници са подручја општине Станари, који обављају пољопривредну производњу на подручју општине Станари.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  E-mail: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

  Подршка производњи и дохотку

  Програмом подстицаја пољопривредне производње за 2022. годину предвиђају се средства за сљедеће намјене:

  • подршка текућој пољопривредној производњи и
  • средства намијењена за капиталне инвестиције у пољопривреду производњу.

  Напомена

  Програм подстицаја пољопривредне производње, у коме се дефинишу улови и начин остваривања подстицаја у пољопривреди доноси се за сваку годину.

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој, сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

  Документи и обрасци

   

  Програм подстицаја пољопривредне производње за 2022. годину

  Back To Top