skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Пријава корупције

  Корупција у савременом друштву, а нарочито у земљама у транзицији честа је појава и као таква тема је на врху интересовања већ неколико година  у стручној и широј јавности, а њене погубне посљедице видљиве су за привреду, али и за друштво у цјелини. Неопходност дјелотворног и свеобухватног супростављања захтијева усклађене напоре и активности власти и грађана, као и сваког појединог сектора јавног живота. Због тога, борба против корупције треба да постане дио општег друштвеног плана и широко прихваћеног система мјера и активности за њено сузбијање. Наравно, успјех борбе против корупције не зависи само од јавних институција, већ и од већег броја чинилаца, и то је процес који има перманентан карактер. У том контексту, није довољан само декларативан приступ, већ практична реализација усвојених норми понашања свих заинтересованих субјеката.

  У складу са тим, општина Станари донијела је Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Општинској управи општине Станари, којим се уређују питања подношења, пријема и евидентирања пријаве корупције, поступање са пријавом корупције, заштита права пријавиоца корупције, права и обавезе начелника општине и запослених у Општинској управи општине Станари у вези са пријавом корупције, одлучивање по пријави корупције, као и друга питања која су од значаја за пријаву корупције и заштиту права пријавиоца корупције у Општинској управи.

  Документи и обрасци

  Закон о заштити лица која пријављују корупцију

  Упутство о поступању са пријавом корупције

  Упутство о поступању са пријавом корупције путем апликације АПК

  Образац за пријаву корупције

  План интегритета општине Станари

  Back To Top