skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

DIREKTORICA RUGIPP-a POSJETILA OPŠTINU STANARI

Dana 10.02.2020. godine  u prostorijama opštine Stanari održan je sastanak između načelnika Opštine sa sradnicima  i Bosiljke Predragović direktorice Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) sa saradnicima. Sastanku je prisustvovao i Željko Kršić, šef Područne  jednice RUGIPP-a u Stanarima.  Tema sastanka je bila organizacija Područne jednice ove organizacije u opštini Stanari i potrebe opštine Stanari za bržim rješavanjem  imovinsko-pravnih odnosa.

Načelnik opštine je istakao da je opština Stanari započela sa  realizacijom niz kapitalnih projekata i da je prva stepenica u realizaciji bilo kog projekta, rješevanje imovinsko-pravnih odnosa (da li kroz postupak eksproprijacije ili kroz druge vrste pojedinačnih postupaka). Područna jednica Stanari ima samo jednog voditelja postupka i to uveliko usporava rad na ovim predmetima.

Direktorica RUGIPP-a je prezentovala rad ove republičke organizacije, projekte  na kojima su trenutno angažovani i planove za naredni period.

Direktorica je naglasila da u potpunosi razumije probleme sa kojima se u realizaciji projekata suočava ova lokalna zajednica i koliko je bitno da Područna jednica RUGIPP-a ima kadar kako bi bila u potpunosti operativna. U skladu sa tim, od strane RUGIPP-a obećana je pomoć u smislu privremenog povećana broja voditelja postupka u PJ Stanari kako bi se rješavanje imovinsko–pravnih pitanja mogla zvaršiti u previđenom roku za planrane projekte. Izlaganje katastra nekretnina u opštini Stanari biće nastavljeno, a naredna katastarska opština za koju se priprema izlaganje je Ostružnja Donja.

Back To Top