skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Изградња оборинске и феклане канализације

Предмет јавне набавке (број: 02-406-5/20) су радови на изградњи оборинске анализације и дијела фекалне канализације у насељу Станари, дионица од СПО Викторија до дијела пута према биолошком уређају за прукпљање отпадних вода
Back To Top