skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Ватрогасно возило за потребе ДВЈ Станари – обавјештење

Обавјештење о набавци 5475-1-1-4-3-7/18. Ватрогасно возило за потребе ДВЈ Станари. Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.
Back To Top