skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Socijalizacija djece Republike Srpske 2019.

JU Javni fond za dječiju zaštitu počinje sa realizacijom Projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske“ za 2019. godinu. Projekat se realizuje na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece. Projekat "Socijalizacije djece Republike Srpske"…

Godišnjak opštine Stanari 2018.

Opštinska publikacija "Godišnjak 2018. godina" priređena je pod motom "Volim zavičaj, ovdje živim i stvaram!" Sam moto ima višeznačan karakter, a odnosi se na niz pitanja koja su djelimično obuhvaćena sadržajima koje čitalac ima priliku da pročita. U "Godišnjaku", obuhvaćeno…

Reciklažno dvorište

Trenutno je u izradi tehnička dokumentacija i izrada glavnog projekta za izgranju reciklažnog dvorišta na području opštine Stanari, čija se izgradnja planira tokom 2018. godine. Puštanjem u pogon, reciklažno dvorište dovešće do smanjenja divljih deponija, te boljeg stanja životne sredine…

Poslovna zona ”Termoelektrana”

Poslovna zona „Termoelektrana“ predstavlja mjesto budućeg privrednog razvoja opštine Stanari i „dom“ novih investicija. Nalazi se u fazi obezbjeđenja infrastrukture, na površini od 3,3 ha, sa 8 parcela, čija se površina može prilagođavati potrebama investitora, od kojih su već neki…

Back To Top